Şeffaf plakları 3’er gün süreyle kullanmak mümkün mü?

Araştırmacı Harmanpreet Kaur ve Tarek El-Bialy’nin yaptığı çalışmaya göre “düşük yoğunluklu darbeli ultrason cihazı” (LIPUS) kullanarak şeffaf plakların dişlere hareket verme süresi hızlandırılabiliyor. Araştırmada normal şeffaf plak kullanma süresi 7 gün esas alıp, hastaların 3-4 günde plak değiştirebilmesi sağlanmış. Yani bu yöntemle şeffaf plak kullanımını %49 oranında hızlandırılmış. Oldukça iddialı!

Konuyla alakalı yapılan bilimsel çalışmaların yeterlilik seviyesi, kliniklerde kullanımının ne zaman yaygınlaşacağı ise başka bir araştırmanın konusu. Fakat çalışmayı merak ediyorsanız özet kısmının çevirisini aşağıda bulabilirsiniz, tamamını okumak isterseniz de makalenin sonunda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

Araştırma Özeti

Bu retrospektif klinik çalışmanın amacı, “düşük yoğunluklu darbeli ultrason” (LIPUS) ve şeffaf plaklar kullanan ortodontik hastalarda genel tedavi süresinde bir azalma olup olmadığını belirlemekti. Veriler, özel bir klinikte intraoral LIPUS cihazı ve şeffaf plaklar kullanılarak ortodontik tedavilerini bitiren 34 hastadan (9 erkek, 25 kadın; ortalama yaş 41.37 ± 15.02) toplanmıştır. Hastaların evde 20 dakika/gün kullandıkları LIPUS cihazıyla deney gerçekleştirilmiştir. Aynı maloklüzyonlar için eşleşen bir kontrol grubu (11 erkek, 23 kadın; ortalama yaş 31.36 ± 14.41) aynı klinisyenin tedavisi bitmiş vakalarından rastgele seçildi. İlk ataçman yerleştirme ve LIPUS uygulamasının ilk kullanım tarihi T0, tutucu teslim tarihi ise T1 olarak kaydedildi. LIPUS cihazı ile tedavi süresi (T1–T0) ve tedavi azaltma yüzdesi toplandı ve Microsoft Excel’de iki örnek t testi kullanılarak analiz edildi. Tedavi süresi, LIPUS grubunda (541,44 ± 192,23 gün) kontrol grubuyla (1061,05 ± 455,64 gün) karşılaştırıldığında önemli ölçüde azaldı. LIPUS grubu, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında toplam tedavi süresinde ortalama %49 azalma gösterdi. LIPUS kullanan hastaların ortalama uyum oranı %66,02 idi. LIPUS kullanan hastalar, yalnızca şeffaf plaklar kullanan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, toplam ortodontik tedavi süresinde klinik olarak anlamlı bir azalma gösterdi.

LIPUS cihazı:

Kaynak: https://doi.org/10.3390/jcm9051303